KVK Aydınlatma Metni

     KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI AYDINLATMA METNİ

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Hakkında Aydınlatma Metni

7 Nisan 2016 tarihinde Resmî Gazete’de yayımlanarak Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (bundan böyle kısaca “KVKK” olarak anılacaktır) yürürlüğe girmiştir.

Bu kanun kapsamında, Bioenerjiterapi.com olarak; kişisel verilerinizin güvenliğine ve mahremiyetine oldukça önem veriyor ve bu verilerinizi işlemek ve muhafaza etmek için mümkün olan en üst seviyede güvenlik tedbirlerini almaya çalışıyoruz. Kişisel verilerinizi, KVKK ve ilgili yasal mevzuat kapsamında ve veri sorumlusu sıfatımızla aşağıda açıklanan kapsamda işlemekteyiz.

Kişisel Verilerin İşlenmesi Hakkında Aydınlatma Metni, (“Aydınlatma Metni”) KVKK’ nın 10. maddesinde yer alan “Veri Sorumlusu’nun Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı maddesi uyarınca; veri sorumlusunun kimliği, kişisel verilerinizin toplanma yöntemi ve hukuki sebebi, bu verilerin hangi amaçla işleneceği, kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, veri işleme süresi ve KVKK’nın 11. Maddesinde sayılan haklarınızın neler olduğu ile ilgili sizi en şeffaf şekilde bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır. İşbu aydınlatma metninde kişisel verileriniz için yapılan açıklamalar, özel nitelikli kişisel verilerinizi de kapsamaktadır.

 1. TANIMLAR

Kişisel Veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”): 7 Nisan 2016 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nu,

Veri İşleyen: Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına Kişisel Verileri işleyen gerçek veya tüzel kişiyi,

Veri Sorumlusu: Kişisel Verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi, ifade eder.

 1. VERİ SORUMLUSU KİMLİĞİ

KVKK’ya göre, “Veri Sorumlusu” kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi ifade etmekte olup, KVKK uyarınca muhatap veri sorumlusu bioenerjiterapi.com’ dir.

Bioenerjiterapi.com

Telefon: +90 553 705 5050

E-posta: info@bioenerjiterapi.com

 1. HANGİ VERİLERİ SAKLIYORUZ?

Müşteriler/ danışanlarla ilişkilerimizin sürekliliğini sağlamak için ihtiyaç duyduğumuz tüm verileri saklıyoruz. Bu veriler tam ad, e-posta adresi ve ülke kayıtları tam ad, telefon numarası, e-posta adresi, ev ve iş adresi ve beraberinizdekilerle birlikte daha kapsamlı kayıtları içerebilmektedir.

Bir sınıfa katıldığınız veya bir danışmanlık aldığınızda vergi amaçlı olarak vergi veya KDV kimlik numaranız ve faaliyet gösterdiğimiz tüm yargı alanlarında doğru fatura düzenleyebilmek için gerekli olan tüm veriler kaydedilecektir.

 1. VERİLERİNİZİ NASIL KORUYORUZ?

Saklanan verilere, sadece bilgiye erişim yetkisi olan kullanıcılar/Bioenerjiterapi.com tarafından güvenlik korumalı giriş noktaları üzerinden erişilebilir.

 1. BİZ VERİLERİNİZİ PAYLAŞIYOR MUYUZ?

Verileriniz bioenerjiterpi.com yetkilileri, danışan tarafından talep edilen hizmet/eğitim sertifikasyonu akreditasyon kurumu ya da ilgili kurum için talep edilen durumlarda paylaşılmaktadır. Verilerinizi birlikte çalışmadığımız hiçbir harici temsilciyle paylaşmıyor veya bu temsilcilere satmıyoruz.

 1. VERİLER NE KADAR SÜRE SAKLANIR?

Veriler,

 • sizlerle müşteri, danışan veya ilgili taraf olarak ilişkimiz devam ettiği müddetçe
 • vergi amaçlı olarak yasal açıdan sorumlu olduğumuz sürece ve
 • siz üyelikten ayrılıncaya veya bilgilerinizi silmemizi talep edinceye kadar saklanmaktadır.
 1. BİR MÜŞTERİ OLARAK HANGİ VERİ KORUMA HAKLARINA SAHİPSİNİZ?

Bir müşteri olarak aşağıdaki haklara sahipsiniz.

 • e-posta veya aboneliğinizi yönetmek
 • sakladığımız herhangi veya tüm bilgileri düzeltmek
 • hakkınızda sakladığımız verilerin detaylarını talep etmek
 • saklanan verilerin silinmesini veya sınırlandırılmasını talep etmek.

Verilerinizi güncellemek, değiştirmek veya düzeltmek istemeniz halinde lütfen info@bioenerjiterapi.com e-posta adresinden bizimle iletişime geçiniz. 

Kaydınızın veri tabanımızdan silinmesini isterseniz lütfen info@bioenerjiterapi.com e-posta adresinden bizimle iletişime geçiniz.

 1. MÜŞTERİLER VERİLERİNİ SUNMAKLA YÜKÜMLÜ MÜDÜR?

Bizden talep ettiklerinize bağlı olarak tam adınız, telefon numaranız, e-posta adresiniz, ev ve iş adresiniz, yaşadığınız ülke ve daha kapsamlı ayrıntılara kadar farklı bilgileri bize sağlamanızı isteyeceğiz. 

 1. KULLANICI DİĞER HAKLARI

Kanunun ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre info@bioenerjiterapi.com e-posta adresine iletebilirsiniz.

 1. İLETİŞİM BİLGİLERİ

Telefon: +90 553 705 5050

E-posta: info@bioenerjiterapi.com

Scroll to Top
WhatsApp
1
Yardıma ihtiyacınız var mı?
Merhaba 👋 Size yardımcı olabilir miyim?